เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon การคมนาคมทางรถไฟ


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | ระบบสาธารณูปโภค | ระบบโทรคมนาคม | การคมนาคมทางถนน |
การคมนาคมทางรถไฟ | การคมนาคมทางอากาศ | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน |


ทางรถไฟ จังหวัดนครราชสีมามีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย คือ

1. เส้นทางกรุงเทพฯ  ถึงอุบลราชธานี
2. เส้นทางกรุงเทพฯ  ถึงหนองคาย

รถไฟทั้งสองสายจะแยกกันที่ชุมทางจิระในตัวเมืองนครราชสีมา  นอกจากนี้ยังมีสายแก่งคอยถึงบัวใหญ่  ซึ่งจะผ่าน
จังหวัดนครราชสีมา ที่อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอบัวใหญ่
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
มีสถานีรถไฟ  รวม               39   แห่ง
มีชุมทาง        รวม                 2   แห่ง


train

การเดินทางโดยรถไฟเป็นทางเลือกหนึ่งของชาวนครราชสีมา




สถานีหลักในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าหลัก คือ
1. สถานีนครราชสีมา
2. สถานีชุมทางจิระ
3. สถานีชุมทางบัวใหญ่

จะเห็นว่า ทั้ง 3 สถานีหลัก เป็นหัวใจของการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าทางรถไฟจากจังหวัด นอกจากสินค้าที่ส่งออก
จากจังหวัดนครราชสีมาแล้ว  ทั้ง 3 สถานียังเป็นหลักในการขนส่งสินค้ากว่า  170,000  ตัน  จากจังหวัดต่าง ๆ
มายังจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสภาพของสถานีและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าต่าง ๆ ที่จะปรับ
ปรุงสภาพทางสถานีหรือติดตั้งอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า  ณ สถานีดังกล่าว

โครงการปรับปรุงการเดินรถไฟระยะกลาง
1. โครงการปรับปรุงการเดินรถไฟให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในรูปแบบของรถไฟด่วน (High Speed Train)
เพื่อนำผู้โดยสารสู่จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โครงการรถเมล์ราง ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย


foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain