เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon โทรศัพท์


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | ระบบสาธารณูปโภค | ระบบโทรคมนาคม | การคมนาคมทางถนน |
การคมนาคมทางรถไฟ | การคมนาคมทางอากาศ | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน |


โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี  2540  และ  2541  บริการขององค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)

จำนวน 

 ปี 2540 (หมายเลข)

 ปี 2541 (หมายเลข)

 1. มีเลขหมายเต็ม

 43,937

 61,337

 2.เปิดบริการแล้ว

 41,679

 44,612

การให้บริการโทรศัพท์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2539 และ 2540 ( พ.ค. ) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ บริการ
ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)

telephone

จังหวัดนครราชสีมามีระบบโทรคมนาคมที่เพียบพร้อม โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย .
1. โครงการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone  System) 
จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อเดือนมิถุนายน 2532 เป็นชุมสายขนาด 1,600 เลขหมาย
มีผู้ใช้บริการจำนวน 845 เลขหมาย
2. โครงการเปิดบริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณตำบล (TDMA) เป็นโครงการขยายเครือข่ายบริการปัจจุบัน
ที่ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่นไม่สามารถบริการได้ เช่น ตำบลที่อยู่ห่างไกล เคเบิลไปไม่ถึง เชื่อมโยงโดยใช้วิทยุ TDMA
สามารถจะติดต่อกันได้   เหมือนโทรศัพท์ธรรมดา   สามารถเรียกเข้าหรือออกได้   พื้นที่บริการในจังหวัดนครราชสีมา
รวม 77 ตำบล 231 เลขหมาย

ที่มา : องค์การโทรศัพท์ จังหวัดนครราชสีมา. : 2540

 

 

foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain