เว็บที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดโคราชอย่างเป็นทางการ
tourkorat-logo
เมนูหลัก
 

หน้าแรก
โฆษณากับเรา
การศึกษา
ของฝากจากโคราช
การสาธารณสุข
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างพืนฐาน
ประชากร
โรงแรมที่พัก
แหล่งท่องเที่ยว
การเดินทาง

PIC POST

send-pictures
 
send-your-picture

board-menu
เว็บดีมีประโยชน์ 
 
 
 
 
โฮสกับ Sun Server
arrow เริ่มต้น 300 ต่อปีได้ 300 MB
arrow วางได้มากกว่า 1 โดเมน
arrow ฟรี ร้านค้่าออนไลน์
arrow สร้างร้านค้าง่ายๆ ได้เอง
arrow มีวิดิโอสอนการใช้งาน
arrow ค้าขายออนไลน์ได้จริง
arrow ให้คำแนะนำเรื่อง SEO
 (ทำเว็บให้ติดอันดับใน Google)

 
icon การคมนาคมทางอากาศ


Untitled Document โครงสร้างพื้นฐาน | ระบบสาธารณูปโภค | ระบบโทรคมนาคม | การคมนาคมทางถนน |
การคมนาคมทางรถไฟ | การคมนาคมทางอากาศ | ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน |


ทางอากาศ   ท่าอากาศยานนครราชสีมา  เดิมใช้สนามบินร่วมกับทางกองทัพอากาศ แต่เพื่อให้เป็นการสอดคล้องตาม
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติฉบับที่ 6 ที่กำหนดให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการขนส่ง และรวบรวมสินค้า
การส่งออก  จำเป็นต้องมีพื้นที่และสถานที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการขยายอันก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เดินทางติดต่อ
กับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ที่สามารถให้บริการขนส่งสินค้าอากาศ (Air Cargo) และเพื่อสนับสนุนโอกาส ให้ขยายเป็น
สนามบินนานาชาติและบรรจุของขาเข้า ขาออกโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (Inland Container
Deport)   ในระยะเวลาอันไกล้นี้     จากการที่อธิบดีกรมการบินพาณิชย์และคณะประชุมร่วมกับคณะของผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 12 มิ.ย. 2535  ทำการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ    เพื่อหาสถานที่ตั้งสนามบิน     มีความเห็นว่า
พื้นที่ป่าหนองเต็ง-จักราช  อำเภอจักราช  มีความเหมาะสมในการสร้างสนามบินพาณิชย์    ต่อมาทางจังหวัดได้ดำเนิน
การขอความสนับสนุนในการใช้พื้นที่บางส่วนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการปลูกสวนป่า  อันเนื่องมาจากโครงการพระราช
ดำริ (ในความรับผิดชอบ)   และกรมป่าไม้   ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดจำนวน  4,625  ไร่    รวมถึงได้ทำการว่าจ้างบริษัท
วิศวกรที่ปรึกษาทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ   5 เม.ย. 2538   กรมป่าไม้ได้ออกประกาศ
ให้กรมการบินพาณิชย์เข้าดำเนินการก่อสร้าง   และเปิดใช้บริการสนามบินพานิชย์แห่งใหม่ที่เป็นหลักของการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าทางอากาศ เมื่อ 1 พ.ย. 2540  สถานที่ตั้ง อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 26 กิโลเมตร
เส้นทางสายจักราช - หนองเต็ง     ต.หนองยาง    อ.ท่าช้าง  โทร 255899      สำนักงานบริษัทการบินไทย     สาขา
นครราชสีมา 14 ถนนมนัส  ต.ในเมือง  โทร. 257212 - 3


airport

ท่าอากาศยานของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน
เที่ยวบิน   บินจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา และจากนครราชสีมาถึงกรุงเทพฯ สัปดาห์ละ 9 เที่ยว ในปี 2540
จำนวนผู้โดยสารที่รับได้ต่อเที่ยว  149 - 201    ที่นั่ง  ใช้เครื่องบิน  B737   Air Bus 6     จากสถิติปี   2535
มีผู้โดยสารขึ้นหรือลงเครื่องบินที่สนามบินแห่งนี้เดือนละ ประมาณ  3,000  คน  มีผู้โดยสารแวะผ่านสนามบินเดือน
ละ 450  คน

การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ( Air Cargo ) มีบริการส่งทั่วประเทศ ระยะทาง กรุงเทพฯ - นครราชสีมา
ในอัตราค่าระวางบรรทุกกิโลกรัมละ 4 บาท ใช้เวลาในการขนส่ง ถึงปลายทางภายในประเทศประมาณ 6 ชั่วโมง
เปิดบริการตั้งแต่ 8.00 - 18.15 น.ทุกวัน  ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางอากาศยังไม่เป็นที่นิยม  โดยเฉลี่ยแล้วม
ีการขนส่งสินค้าทางอากาศจากสนามบินนครราชสีมาเดือนละประมาณ  6,000  กิโลกรัม ดังนั้นการขนส่งผู้โดยสาร
จึงเป็นบริการหลักของสนามบินแห่งนี้ในปัจจุบัน


cargo

บริการขนส่งสินค้าของการบินไทย
ในอนาคตอันใกล้นี้ ท่าอากาศยานพาณิชย์จังหวัด จะขอยกฐานะเป็นสนามบินนานาชาติ มีขนาดทางวิ่ง 3,000 เมตร
เพื่อให้สามารถรับเครื่องบินพาณิชย์ และเป็นที่ตั้งโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกโดย
ระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (Inland Container Deport)  และมีด่านศุลกากรดำเนินการตรวจ
คนเข้าเมือง หมู่บ้านหนองเต็ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชสีมา - จักราช จังหวัดนครราชสีมา


foods-and-gifts it-com forum friends sale others complain